Raktai pagrindinis namų sargas, ir jiems reikia skirti didelį dėmesį jie negali mėtytis kur papuola